Fem frågor

Under den här rubriken publicerar vi frågor som vi ställt till samma personer. I detta fall var det Dan Ericson, Ing-Marie Hagelin och Moa Persson som fick svara på följande fem frågor.

  1. Vad representerar en golden av idag?
  2. Hur vill du se en golden visas i din ring?
  3. Vilken är den största förändringen av rasen under de år du dömt?
  4. Har mentaliteten förändrats under de senaste åren?
  5. Hur står sig våra svenska golden i jämförelse med övriga Europa?


Här är Dan Ericsons svar på våra fem frågor:

Vad representerar en golden av idag?
En typisk golden är idag för det mesta en vänlig, rätt välbyggd hund, oftast presenterad i fin kondition. Vanligt förekommande fel är knappa vinklar fram och bak och likaså korta kors med höga svansar. Vid en allmän jämförelse tycker jag dock att genomsnittkvaliteten på golden idag är högre än hos kusinrasen labrador, men generellt sett inte lika hög som hos flatcoated retrieverrasen.

Hur vill du se en golden visas i din ring?
Jag vill att en golden skall utstråla vänlighet och lugn och visas på ett sådant sätt. Jag tycker inte om hetsig, ryckig, snabbspringande presentataion – det är mycket främmande för rasen, men långtifrån ovanligt. Jag tycker också om när rasen ställs upp på traditionellt sätt med mjuk vänlig hand. ”Taggade”, ofta vilt flämtande, golden som stirrar rakt upp på handlern, ivrigt svansviftande är inte tilltalande. Man kan också utan vidare konstatera att få golden har så bra frontkonstruktioner att deras framställ och halsisättning tjänar på den typen av uppvisning.

Vilken är den största förändringen av rasen under de år du dömt?
Under de år jag dömt rasen har det alltid funnits många fina representanter och det har alltid varit en glädje att döma golden. Jag tycker mig dock ha märkt en ökad tendens till långa, lågställda hundar, ibland med kraftigt övervinklade bakställ. Den sortens konstruktion ger hunden felaktiga proportioner och jag tror att vi domare behöver bli mera uppmärksamma på höjd- och längdproportionerna på golden.

Har mentaliteten förändrats under de senaste åren?
Av och till tycker jag att framförallt unga tikar är påfallande blyga, ibland rentav skygga. Det är naturligtvis inte acceptabelt, men jag tycker inte att jag har dömt rasen tillräckligt länge för att med säkerhet kunna säga om det är en tendens som har förstärkts under senare år. Av retrieverraserna tycks det dock tvivelsutan vara så att golden är den ras som är vekast mentalitetsmässigt. Rasens omvittnade vänlighet får naturligtvis aldrig förväxlas med blyghet och rädsla – värt att komma ihåg, kanske!

Hur står sig våra svenska golden i jämförelse med övriga Europa?
Våra bästa golden håller lika hög kvalitet som övriga Europas topphundar, vilket senare års utställningsframgångar/-deltagande också klart visat. Det har ibland slagit mig att en hel del av de svenska hanhundarna är små och alltför spensligt byggda i jämförelse med de hanhundar som vinner i rasens hemland, men som sagt – vi har många fina golden i Sverige!


Här är Ing-Marie Hagelin svar på våra fem frågor:

Vad representerar en golden av idag?
En vänlig, vacker och lagom hårig hund som sköter sig bra i alla sammanhang. I dagens samhälle platsar en golden i de flesta miljöer och kan tveklöst rekommenderas som förstahund.

Hur vill du se en golden visas i din ring?
I utställningsringen vill jag se en golden visad så naturligt som möjligt. Definitivt utan godis i handen, det ska finnas gömt i fickan och ABSOLUT inte utdelas förrän efter tandvisningen som en belöning. Tempot anpassas givetvis efter hundens eget steg och inga sprinterlopp. Dagens mode med genomgående högt tempo i ringen har jag svårt att acceptera generellt, kanske andra raser, men inte golden.

Vilken är den största förändringen av rasen under de år du dömt?
Den största förändringen de senaste åren, och det är en positiv förändring, är bättre frambensvinklar. Den alltför grova benstommen börjar också ersättas av mer normal grovlek. Under en period för cirka 18-20 år sedan mötte man golden med lite kurvigare och smalare huvudtyp. Det tycker jag inte man ser idag. Dessutom är det glädjande att de överdrivet lågställda inte uppträder i lika hög grad som tidigare.

Har mentaliteten förändrats under de senaste åren?
Beträffande mentalitet har jag under de trettio år (första tillfället i april 1978) vid möte med golden i utställningsringen endast råkat ut för två individer som visat aggression. Det var inte attacklystnad precis, men klart uttalad ovilja inför handpåläggning.

Hur står sig våra svenska golden i jämförelse med övriga Europa?
Ingen tvekan om det svaret. Rasen står sig utmärkt i konkurrensen och jag har den största respekt för det avelsresultat svenska uppfödare av rasen svarar för.


Här är Moa Perssons svar på våra fem frågor:

Vad representerar en golden av idag?
Vad man först och främst tänker på när man talar om Golden idag är nog som den trevliga, sportiga och förhoppningsvis trygga familjehunden som är med på det mesta.

Hur vill du se en golden visas i din ring?
Gärna fritt stående, det säger väldigt mycket om hundens temperament, att en duktig handler kan plocka ihop en hund i stående och få den att se bra ut, brukar avslöja sig i rörelse men det vore nog betydligt bättre för golden som ras om fler utställare och uppfödare skulle våga ställa ut sina goldens på fri hand!

Vilken är den största förändringen av rasen under de år du dömt?
Den har gått utför såväl anatomiskt som mentalt! Idag ser man nästan aldrig ett korrekt framställ på en golden utan man har kompenserat dåliga vinklar och brist på förbröst med att övervinkla bak, vilket gör att man får sluttande överlinjer och ineffektiva rörelser. Att vi dessutom ser en mängd alltför dåligt utvecklade och platta bröstkorgar ger ju inte heller det någon styrka och hjälp till ett dåligt vinklat framställ.

Jag önskar att alla goldenuppfödare tog sig en ordentlig funderare på vad som står i standarden för rasen om ursprung och ändamål innan man gör sina kombinationer. Jag tror att de kan få vissa att stanna upp och fundera och förhoppningsvis kan en dålig trend förändras. Som alla vet, byggdes inte Rom på en dag, men om alla gör sitt bästa, får vi förhoppningsvis tillbaka en bättre konstruerad, mentalt stabilare golden.

Har mentaliteten förändrats under de senaste åren?
Vi ser alldeles för många veka hundar idag, alltför många t o m så veka att de kan kallas ångestbitare, alltså hundar som tar till tänderna om de ställs inför en mentalt jobbig situation. Jag kan inte förstå hur vare sig ägare eller uppfödare av sådana hundar klarar att leva med dem och vad än värre är, komma med allehanda dåliga ursäkter för ett oacceptabelt temperament. Tillbaka till ändamål och ursprung igen!

Hur står sig våra svenska golden i jämförelse med övriga Europa?
Vi har liksom engelsmännen blivit rejält omkullsprungna av såväl fransmän som holländare och även italienarna är på stark frammarsch med hjälp av en hel del hundar från Sverige! De lyckas i mångt och mycket med det vi inte själva klarar av. Även ryssarna kommer starkt och de har en hel del fina hundar.