Omvårdnad

Som hundägare har vi ett ansvar för att hålla vår hund i god kondition, att vi ger hunden bra mat i rätt mängd och regelbundet motionerar hunden och sköter om den.

Många sjukdomar är ärftliga men hur din hund mår beror mycket på dig, då det är både arv och miljö som ligger till grund för din hunds framtida hälsa.

Det vilar ett stort ansvar på uppfödarna att använda sunda och friska hundar i sin avel. Och det vilar ett ansvar på oss hundägare att sköta om hunden på bästa sätt.

Det finns många sätt att sköta om sin hund. Denna information är framtagen för att hjälpa dig som kanske har köpt din första hund. Det du kan läsa här är en sammanfattning av ett stort område – hur man tar hand om sin hund på bästa sätt.