Träning

Träning för valp, vuxen hund och männniska

Det är mycket att tänka på när man har köpt en valp och ska fostra den till en både lydig och glad hund. Att få en bra relation med sin hund följer inte med i köpeavtalet man måste förtjäna både sin valps kärlek och respekt och man får i slutändan den hund man förtjänar.

Det finns många sätt att se på hund och hur man kan träna och det finns inga absoluta sanningar. Man får helt enkelt pröva sig fram och använda sitt sunda förnuft. Precis som med oss människor, är hundar olika individer och det gäller att se vilken hund man har och anpassa träningen efter det.