Inlärning och krav

Inlärning och krav på valpar och unga hundar

Kan man träna och ställa krav på en valp? Visst kan man det. Men man måste tänka på hur man tränar och vad man kräver. Att sätta krav på en hund oavsett ålder som inte förstår gör den osäker och i värsta fall tar hunden avstånd från sin ägare.

Präglingsperioden på valpar är stor och den har lätt för att lära medan den är ung. Men det är aldrig för sent. Man kan visst lära gamla hundar att sitta men det går lite lättare med en valp.

Sunt förnuft
Det finns inga regler för uppfostran och inlärning av hundar, många tycker och gör olika. Det skapar lätt en förvirring hos nyblivna hundägare som har svårt att sålla bland alla goda råd från andra hundägare och andra självutnämnda experter.

Vem ska man då lita på? Sunt förnuft är aldrig fel. Vad som är rätt för en hund behöver inte vara rätt för en annan. Precis som oss så är hundar olika individer. De uppför sig olika och lär sig lite olika även om de är av samma ras och kön. Det gäller att se vad man har för en hund och träna därefter. Men det är lättare sagt än gjort.

Mår hunden dåligt av krav
En hund som vet vad som gäller och har tydliga ramar för vad den får göra och inte får göra mår i allmänhet mycket bra av detta. Men en hund som tränas fel och med för stora krav för tidigt mår ofta dåligt.

De flesta hundar tycker att både inlärning och livet är roligt när de är ett år gamla. Samma hund kan sedan vara söndertränad vid två år, det enda som är roligt är att gå och lukta eller att sticka iväg på egna utflykter.

Inlärning och träning
Positiv inlärning och träning är viktigt; förstärk det goda beteendet med mycket beröm och ignorera det felaktiga. De behöver dock alltid en tydlig ledare och klara gränser. Skilj gärna på inlärning och träning. Inlärningen är kravlös och rolig. När hunden sedan kan och förstår börjar man att träna den och att successivt öka kraven.

Man kan ”träna” sin valp ganska tidigt. Gör valpen fel så uteblir bara belöningen, inga krav och ingen bestraffning. Det är bara att göra om igen.

Krav under träning är något som kommer senare när du befäst kommandon och/eller beteenden och du vet att hunden förstår vad du vill.

Rannsaka dig själv
Om hunden ofta misslyckas i träningen måste man rannsaka sig själv. Varför gjorde hunden fel? Var jag otydlig? Kan jag göra på något annat sätt?

En hund gör inte fel för att trilskas utan för att den inte har förstått vad den ska göra. Att säga att hunden gör något för att jäklas är att förmänskliga den.

Lär valpen från början
Den lilla valpen har fullt upp med att lära känna omgivningen och sina nya miljöer. Låt den få vara valp. Men lär den vad den heter (många valpar tror tråkigt nog att de heter Här eller Nej), att gå fint i koppel utan att dra, att respektera ett nej samt att komma på inkallning.

Kom ihåg att det valpen inte får göra som vuxen ska den inte göra som valp heller. Har man sagt en sak så måste det gälla. Att vara konsekvent är viktigt i all hundträning.

Kraven måste läggas på den nivå som hunden är på. Att lägga för höga krav på en valp kan ta ut livsgnistan ur den. Att ofta få bannor och känna att den inte duger för att den gör fel kan knäcka vilken hund som helst.

När man tränar unga hundar måste man ofta backa bakåt i sin träning för att påminna den. Det den kunde förra veckan kan den ha glömt idag. Men det är bara att backa tillbaka i träningen så kommer den snabbt på vad den skulle göra.

Det är viktigt att hunden lyckas och att man kan gå vidare i sin träning. Att traggla samma saker är tråkigt både för hund och ägare.

Krav och hot
Om man har en bra relation till sin hund kan man också säga till på skarpen om hunden är på väg att göra något riktigt tokigt som den inte får utan att den mentalt ”dör”.

Krav innehåller alltid ett visst mått av hot. Eftersom hot har en avståndssökande effekt måste man ha en bra relation annars finns det en risk att hunden mentalt utvandrar och lyssnar ännu mindre nästa gång. Då blir ofta husse/matte ännu mer frustrerad och ännu mer hotande och hunden drar sig ännu mer undan. Tyvärr är detta en ganska vanlig orsak till att hunden utvecklas till att bli en olydig och på sikt en olycklig hund.