Röntgen höfter och armbågar

De flesta uppfödare vill att valpköparna ska röntga sina hundar avseende höfter och armbågar vid ett års ålder. Detta för att kunna utvärdera avelsresultatet. Det är viktigt att kunna få reda på vilka individer som lämnar större eller mindre defekter. Det gäller för både tikar och hanar som används i avel.

En kliniskt frisk hund
Ett exempel på en kliniskt frisk hund kan vara en HD- eller ED-belastad individ utan synbara problem; en hund som varit ohalt och utan besvär under hela sin uppväxt, men som får diagnosen HD eller ED vid ettårsröntgen.

När man röntgar en hund som inte haft några som helst besvär av sina leder under uppväxten, och hunden blir bedömd som ledbelastad, ska man komma ihåg att det är samma hund som före röntgentillfället. Detta innebär att den kan leva ett helt normalt liv.

För att våra hundar ska fortsätta vara en friska och sunda avseende leder, är det en förutsättning att vi röntgar våra hundar. Av röntgenstatistik kan man få veta mycket. Om en hane används frekvent i avel, hinner han göra större onytta än en tik som har en valpkull med dåligt resultat.

En hane som används till många tikar innan de första valpkullarna är röntgade och sedan visar sig lämna dåliga ledresultat är inte önskvärt.

Mer besvär av dåliga armbågar
Hundar som har lindriga, måttliga eller kraftiga pålagringar på sina armbågar kan ha helt olika symptom. Vissa kan vara helt ohalta och vissa kan ha stora besvär med hältor. Det är inte alltid lindriga pålagringar är besvärsfria. Den största belastningen ligger på armbågarna; 70 % av hundens tyngd belastar armbågarna, höfterna med enbart 30 %.

Under hundens första år, när den växer som mest, är det viktigt att man inte utsätter valpen för onödig belastning. Man ska komma ihåg att det är en valp (som en människobebis) och belasta hunden därefter. Valpen ska ha sin dagliga vila flera gånger om dagen (sova middag) och inte heller belastas med för mycket lydnad och heller inte vilda lekar med andra (större) hundar. Har man barn i familjen är det viktigt att de får läsa sig respektera detta. Cykla och springa med valpen får man vänta tills den har vuxit färdigt.

En hund som har C på sina höfter behöver inte alls ha några besvär. Här gäller som vanligt att man håller sin hund i god kondition, ser till att den får regelbunden motion och att den inte bär på onödiga kilon.

Nöjda valpköpare
Som uppfödare vill vi ha nöjda valpköpare. Inget är värre än när en valpköpare ringer och talar om att deras hund inte mår bra. Målsättning ska vara att försöka föda upp så friska valpar som möjligt.

Finns det skäl att använda en tik som inte har friska leder och dessutom inte har ledfriska syskon? Avel är inte bara en syssla för sig själv, man måste se till ett större och längre perspektiv, nämligen rasen i stort.

Samma hund
Om hunden inte har haft några hältor eller andra besvär av sina leder före ett års ålder, brukar de heller inte få några besvär efter röntgen, oavsett resultatet. Man har samma hund med sig när man går ut från veterinären, som när man kom dit.