Fästingar

Fästingen i sig är ett mindre problem för hunden, det är de infektioner, borrelia och ehrlichia samt TBE, som fästingen kan vara bärare av som ställer till besvär för både hund och människa.

Det är den i Sverige vanligast förekommande fästingen, Ixodes ricinus, som är bärare av borrelia och ehrlichia. Då både människa och hund kan smittas om de haft fästingar som varit infekterade är det av stor vikt att skydda sin hund, och därmed sig själv, från fästingar.

Borrelia
Borreliabakterierna finns i fästingens magtarmkanal och de överförs via fästingens saliv, detta sker 1-2 dygn efter att fästingen har satt sig. Alla fästingar har inte borreliabakterier i sin magtarmkanal, andelen infekterade fästingar varierar stort i olika områden i landet.

Symtombilden varierar, allt från akut hälta till njurskador och hjärtpåverkan förekommer. Det vanligaste symtomet är dock hälta. Diagnos ställs med hjälp av symtom och blodprov där man letar efter antikroppar.

Ehrlichia Anaplasma
Ehrlichaorganismen sprids även den via fästingbett, och här räknar man också med att det tar minst ett dygn från att fästingen satt sig till smitta överförs.

Symtom vid infektion kan vara feber, slöhet, dålig aptit och svårigheter med koordinationen. Diagnosen ställs med hjälp av symtom och blodprov. I det akuta skedet av sjukdomen kan organismen ses i blodet med mikroskop, men även här kan man leta efter antikroppar. Är hunden nyligen smittad finns inga antikroppar i blodet. Det tar ca två till tre veckor innan de utvecklas.

Förebygg fästingangrepp hos din hund
En hund som smittats med borrelia och/eller ehrlichia behandlas med antibiotika och blir oftast återställd. En del hundar blir tyvärr inte bli helt friska. Det bästa sättet att undvika dessa sjukdomar är att skydda hunden mot fästingar. Ett sätt att göra det är att inte låta hunden vistas där det finns fästingar, vilket väl knappast är aktuellt för en hund. Ett annat sätt är att använda de medicinska preparat som finns.

Olika fästingmedel

Jag och mina tre golden har provat det mesta i vår strävan att minska antalet fästingangrepp. I den här helt ovetenskapliga artikeln vill jag dela med mig av mina erfarenheter om vad som fungerar och som fungerar mindre bra på mina badande golden retriever.

Till att börja med så skulle jag önska att jag slapp använda fästingmedel. Men eftersom jag bor i ett ”högriskområde” med ett stort antal fästingar så känner jag att jag måste hjälpa hundarna på något sätt. Under högsäsong och utan fästingmedel så kan jag lätt plocka ca 15-20 fästingar per dag och hund!

Fästingmedel på valpar
Även valpar kan förstås få fästingar. Själv undviker jag att sätta på valpen något fästingmedel. Jag gullar och går igenom valpen och letar efter fästingar efter varje promenad. Alla tillverkare av fästingmedel menar att de är säkra men jag är inte lika säker så jag avstår att sätta på mina valpar både fästinghalsband och andra medel.

Fästingburna sjukdomar
Det finns framförallt två allvarliga sjukdomar som våra hundar riskerar smittas av när de utsätts för fästingbett; borrelios och anaplasmos (tidigare kallad ehrlichios). Båda orsakas av bakterier som fästingen bär med sig från ett tidigare värddjur och sedan överförs till hunden. Både borrelios och anaplasmos kan överföras till människa.

Man skall alltid vara uppmärksam på förändringar i sitt djurs hälsotillstånd. En korrekt behandling som sätts in i tid kan rädda livet på din hund. Vid misstanke om sjukdom eller ohälsa – kontakta alltid veterinär!

Inspektera hunden efter promenad
Borsta och inspektera hunden efter varje promenad. Plocka genast bort alla fästingar som satt sig med en fästingplockare. Tas fästingen bort tidigt på ett skonsamt sätt är risken för virus/bakterieöverföring mindre än om den sitta kvar länge.

Olika preparat
Det finns en uppsjö av olika preparat som uppger sig vara det bästa för hunden. Allt ifrån kemiska medel som Exspot och Frontline till fästinghalsband, rena naturprodukter samt hemmagjorda huskurer. Här presenterar jag några som jag har prövat med mer eller mindre lyckade resultat.

Scalibor vet – effektivt och långvarigt fästingskydd – min favorit
Receptfritt läkemedel till hund i form av halsband. Är effektivt mot fästingar i 5-6 månader. Full effekt efter en vecka.

Engångsbehandling – enkel användning utan kladd. Halsbandet kan tas av under del av dag vid behov. Bad utan samtidig schamponering försämrar inte effekten. Kan ges till valpar från 7 veckors ålder samt till dräktiga och digivande tikar.

Halsbandet är min favorit. Det fungerar hela sommaren. Jag ser dock till att ta av halsbanden på hundarna när de badar och sätter på dem när de är torra igen. Halsbandet säljs receptfritt på apoteket.

Frontline
Fästingar, loppor och löss som kommer i kontakt med Frontline påverkas och dödas inom 4-48 timmar. Vid behandling sprider sig Frontline till hudens och hårremmens naturliga fett och lagras i bland annat talgkörtlarna. Dessa utgör sedan en depå för substansen. Talg som innehåller Frontline utsöndras kontinuerligt och täcker det ytliga hudlagret och hårstråna. Medlet verkar (enligt tillverkaren) under mycket lång tid och medger även att hunden kan bada utan att skyddet för fästingar, loppor och löss förändras.

Frontline vet spray är avsedd för behandling av både hundar åtta veckors ålder, medan ”spot on” är avsedd för hundar från 10 veckors ålder.

Hunden bör inte bada inom två dygn efter behandlingen om full effekt ska uppnås. Man bör heller inte schamponera djuret under behandlingstiden för att fullt skydd ska kvarstå under hela perioden.

Biverkningar efter användning av Frontline vet. spot on eller spray är sällsynta (enligt tillverkaren). Preparatet bör inte användas till dräktiga eller digivande tikar då studier saknas.

Min erfarenhet är dock att Frontline fungerade bara i cirkatre veckor. Sedan var det dags för en ny kur vilket sved ordentligt i plånboken. Frontline säljs receptfritt på apoteket.

Exspot
Enligt tillverkaren är Exspot verksamt mot både fästingar, loppor, löss och mjällkvalster. Exspot verkar oftast utan att parasiterna behöver bita. Medlet fördelar sig av sig själv över hela hundens yta inom 24 timmar. Undvik dock att beröra det behandlade området 3-6 timmar efter behandling och låt inte små barn ha intensiv kontakt, t.ex. sova, med hunden direkt efter behandlingen.

Biverkningar
Överkänslighet mot den aktiva substansen har rapporterats i sällsynta fall. Hudrodnad, klåda eller håravfall har rapporterats. Även neurologiska symptom som muskeldarrningar, kramper och rubbning i samordningen av muskelrörelser har rapporterats. Om biverkningar inträffar skall behandlingen avbrytas och hunden badas och schamponeras.

Nu kan du köpa ExSpot vet. receptfritt på ditt apotek.

Enligt min erfarenhet så är Exspot effektivt. Det håller fästingarna borta i ca 4- 6 veckor och fungerar bra på mina badande hundar. Medlet säljs receptfritt på apoteket.

Huskursrecept
Det här är ett gammalt beprövat huskursrecept. Koka upp 1 liter vatten och tillsätt 1/2 burk rosmarin. Låt detta dra i en timme. Sila därefter bort rosmarinen. Tillsätt 1-2 citroner eller en matsked vinäger. Blandningen blir sur och det gillar inte fästingar. Häll upp på sprayflaska och spraya innan skogspromenaderna!

Detta fungerade inte på mina hundar.