Inseminering

Artificiell insemination (AI)

Det finns olika sätt för hund att bli dräktig, ett är att bli inseminerad med sperma från en hane, utan att parning sker. Detta alternativ kan endast utföras av auktoriserad veterinär.

Insemination kan vara alternativ
Artificiell insemination innebär att man samlar sperma manuellt från en hane, och sedan efter alla konstens regler inseminerar tiken med hanens säd.

Den först kända inseminationen genomfördes i Italien i slutet av 1700-talet och resultatet blev då tre valpar. I Sverige började man använda den här metoden på hund under 1980-talet. På kor, hästar, grisar och får är denna metod mycket vanlig.

Enligt SKKs grundregler ska all avel syfta till att få fram hundar som är fysiskt och mentalt sunda. Hundar som används i avel ska ha en naturlig könsdrift, alltså ska man inte använda denna metod på hundar som inte vill para naturligt. Det kan dock finnas andra skäl till att AI tillåts. Några exempel kan vara att hanen är gammal och inte kan para naturligt, att hanen inte finns inom räckhåll, eller att tiken är mycket dominant och inte vill låta sig paras av en kanske yngre hane. Andra alternativ finns säkert också.

Både hane och tik ska vara dokumenterat ID-märkta. Utförande veterinär ska journalföra förlopp och handling. En särskild SKK blankett används när man registrerar valpar som kommer till efter insemination.

Efter tappningen
För att hanen enklare ska släppa ifrån sig sin sperma, kan det vara bra att ta med en löptik till veterinären. Sperman ska kontrolleras både med blotta ögat avseende och färg samt i mikroskop för att kunna bedöma antal, rörlighet och utseende. Kvaliteten på sperman avgör om tiken blir dräktig eller inte, men också kullstorlek.

Olika former
Man kan inseminera med fryst eller färsk sperma. Om man använder fryst sperma ska den ha frysts in och lagrats i en av SKK godkänd spermabank. Om sperman ska frysas, måste den spädas för att öka överlevnaden.

Rätt dag
För att kunna säkerställa att inseminationen utförs på optimal dag, finns idag två olika metoder, den ena kanske säkrare än den andra. Man kan dels ta blodprov på tiken för att läsa av hennes progesteronnivå och dels göra vaginalutstryk, vilket innebär att man för in en tops vaginalt och för att titta på cellernas utseende i mikroskop. Sperman kan läggas in i tiken med olika metoder, den vanligaste är vaginalt eller intrauterint (direkt in i livmodern).

Dyrt tillvägagångssätt
Man får oftast räkna med fler än ett par tusenlappar för detta. Om man väljer fryst sperma, ska den tappas, kontrolleras, provtinas, förvaras, frysas och tinas innan den kan användas. Detta innebär en kostnad för nästan varje moment. En årskostnad för förvaring av sperman tillkommer också.

Använder man färsk sperma, blir kostnaden inte lika hög, då man slipper en del av momenten.

Kostnad för blodprovstagning och vaginalutstryk på tiken tillkommer. Dessutom tillkommer kostnader för transport, om man nu inte har hanen i närheten. Det finns några transportföretag i Sverige som hanterar detta. TNT är ett av dom. Fryst sperma måste transporteras i sluten kvävetank.

Ett riktigt proffs på AI, professor Catharina Linde Forsberg som arbetar med detta på heltid. Du kan läsa mer på canirep.com.

Länk till:

Den långa sprutan som ska placeras inuti tikens livmoder.
Färsk sperma som anlände till Arlanda från England med TNT. I paketet låg ett flertal rör tillsammans med kylblock för att hålla temperaturen på en gynnsam nivå.