Långsiktigt arbete

Att avla innebär att man planerar befruktning av djur för att få en avkomma med önskade egenskaper. Det verkar enkelt, men listan på vad man bör tänka på kan göras hur lång som helst. All avel bör vara ett långsiktigt arbete, där det kan ta generationer att t ex få tillbaka egenskaper som man förlorat på en generation.

Här har jag skrivit lite om vad jag tycker är viktigt att tänka på när jag funderar kring och planerar mitt avelsarbete.

Avel är inte dator- eller pappersarbete. Man måste titta noga på stamtavlor, men detta innebär också att man måste veta lite om individerna man ser i stamtavlorna. Inte bara att namnen inte är desamma i en stamtavla på t ex fem generationer, utan hur är och hur ser hundarna ut bakom den tilltänkta kombinationen? Vad kan jag komplettera min tik med? Hur vill jag att valparna ska bli och se ut?

Uppfödarna lägger grunden till det valpköparna får och här gäller det att försöka ta reda på hur jag ska komma till målet, dvs den perfekta valpen. Och den perfekta valpen, finns inte och kommer säkert aldrig finnas. Målet bör i alla fall vara att sikta uppåt och framåt, och försöka göra det bästa man kan.

Idag finns olika hjälpmedel för att utföra ett bra avelsarbete, jag tänker på t ex Rasdata, där man kan få fram mycket information. Avel är dock inte bara statistik och pappersarbete i form av stamtavlor. Man måste vara kritisk när man väljer avelsdjur, inte bara till avelstiken utan också till den tilltänkte hanen.

För att kunna välja en hane till sin tik måste man känna sin egen tik både utan och innan. Och kanske inte bara tiken, utan också de individer som finns bakom henne i stamtavlan. Trots allt, utsätter vi våra tikar för en risk, som varje dräktighet och valpning innebär, man bör tänka sig noga för.

Fel ibland
Även med de bästa förutsättningarna, blir det fel ibland. En kombination som borde bli bra, kan ändå slå helt fel. Detta kan säkert de flesta uppfödare som har haft mer än en valpkull hålla med om.

Stort ansvar
Att vara uppfödare innebär ett stort ansvar, både mot rasen och mot våra valpköpare. När valparna är åtta veckor, har tiken och uppfödaren lagt grunden till det valpköparen sedan bygger vidare på.