Lite om meriter

Det finns olika sätt att meritera sina avelsdjur, både för att se hur den ska se ut (utställning) och hur öppen den är för att ta emot träning i olika former (lydnad, viltspår, agility, apportering, bruks med mera).

Några bra-att-ha-meriter
En titel säger givetvis inte allt om en hund. Men en hund som är meriterad har i alla fall visat att den klarar av vissa krav.

Certifikat Kvalitet – CK
Några CK på utställning ger en indikation om att hundens konstruktion väl motsvarar rasstandarden. Hunden behöver inte vara champion för att vara av mycket god kvalitet.

En hund som har SUCH i sin titel är svensk utställningschampion med tre cert och har en jaktmerit. En hund som har S(u)CH i sin titel är också svensk utställningschampion med tre cert men saknar jaktmerit. En hund som har NUCH och S(u)CH i sin titel har ett norsk cert förutom de svenska.

Lydnadsmerit
En hund som har ett LP1 eller LP2 har i regel en välutvecklad hjärna och är arbetsglad, kontaktig och följsam vilket kännetecknar en golden. En hund som har SLCH i sin titel är svensk lydnadschampion.

Jaktmerit
En hund behöver inte vara jaktchampion för att vara duktig med apportering. Det handlar ofta om hundägarens tid och ambition. En hund med ett eller flera 2:a pris på officiellt jaktprov är ofta en duktig hund med både motor och apporteringsförmåga.

En hund som har SJCH i sin titel är svensk jaktchampion och har förutom sina jakt meriter även en utställningsmerit. En hund som har S(j)CH i sin titel är också svensk jaktchampion men saknar utställningsmerit.

Viltspårsmerit
En hund som har godkänt i anlagsklass i viltspår är också en bra merit. Det visar en hund som kan koncentrera sig och arbeta självständigt och som är noggrann. En hund som har SEVCH i sin titel är svensk viltspårschampion.

Viktigast av allt hunden mentalitet
En golden retriever förväntas ha en stabil mentalitet. Enligt rasstandarden ska den vara följsam, vänlig, intelligent, ha stor arbetslust och utstråla självförtroende.

Mentalbeskrivning (MH) används för att få en bild av hundarnas mentalitet. Idag är det den mest använda testformen och den som Goldenklubben rekommenderar för att beskriva en golden retrievers mentalitet.

Mentalbeskrivningen beskriver egenskaper såsom hanterbarhet, samarbete, lek- och kamplust, förföljande, bytesintresse, gripande, hot, nyfikenhet, rädsla, och skottfasthet. Mentalbeskrivningen utförs på särskilda banor som ser likadana ut över hela landet. Banan består av tio ”stationer” s.k. moment och inom varje moment beskrivs flera olika beteenden som t ex rädsla, nyfikenhet, lek.

Det är viktigt att känna till att det handlar om en beskrivning. Hundens beteenden på banan denna dag beskrivs och dokumenteras. Hunden blir således inte godkänd eller underkänd på en mentalbeskrivning, inte heller får hunden något betyg.