Lite om sundhet

Sundhet är inte bara friska höfter och armbågar, utan så väldigt mycket mer. Jag ser fortfarande en golden retriever som en frisk och sund hund. Sundhet är t ex en tik som kan valpa normalt och tar väl hand om sina valpar eller en hane som är duktig att para. Mycket går att jämföra med naturen och framför allt med vargarna.

Man ska naturligtvis undvika avel på individer som är sjukliga.

En kliniskt frisk hund
Ett exempel på en kliniskt frisk hund kan vara en HD- eller ED-belastad individ utan synbara problem; en hund som varit ohalt och utan besvär under hela sin uppväxt, men som får diagnosen HD eller ED vid ettårsröntgen.

När man röntgar en hund som inte haft några som helst besvär av sina leder under uppväxten, och hunden blir bedömd som ledbelastad, ska man komma ihåg att det är samma hund som före röntgentillfället. Detta innebär att den kan leva ett helt normalt liv.

Höfter och armbågar
Vi har röntgat höfter och armbågar sedan 1960-talet och statistiken visar att våra hundar har blivit friskare avseende detta. Jag tror aldrig att vi kommer ner till nollpunkten. Vi har generation efter generation avlat på friska djur och ändå poppar det upp defekta höfter och armbågar, men idag är det färre hundar som har grava defekter än tidigare.

Generellt kan man säga, att en höft belastad med ett C inte är något som hunden behöver ha några större problem med, inte heller en armbåge med en lindrig pålagring. Om hunden har en bra grundkondition med en fast muskelmassa, förstärker detta vävnaderna kring defekten och hunden kan förbli besvärsfri under längre tid. Många är de hundar som lever långa och bra år, trots att de har defekta höfter eller armbågar.

Att de senare, vid hög ålder, får ont i sina leder är naturligt. Få av oss människor, slipper åldersrelaterad värk i hög ålder.

För att förhindra en ärftlig nedärvning av defekta höfter och armbågar hos golden retriever, ska individer som används i avel vara röntgade efter ett års ålder med friska höfter och armbågar.

Ögon
Flera ögonsjukdomar finns hos hundar, som PRA (progressiv retinal atrofi), olika former av katarakt och RD (retinal dysplasi). För de flesta som drabbas av dessa sjukdomar innebär det ingen större förändring av synen.

Få individer diagnostiseras med PRA under en period av några år, PRA leder till blindhet i högre ålder. Av de golden som ögonlyses finns cirka 70 fall diagnostiserade med PRA från år 1975 till år 2007, vilket innebär cirka två fall om året.

Det finns flera olika former av katarakt, denna sjukdom leder oftast inte till några större besvär för hunden. Så oftast inte heller RD.

För att förhindra en ärftlig nedärvning av ögonsjukdomar hos golden retriever, ska individer som används i avel vara ögonlysta inom ett år före parning, med friska ögon.

På Golden retrieverklubbens hemsida under Hälsa finns en lista med hundar som fått diagnosen PRA.