Bra att ha meriter

Det finns olika sätt att meritera sina avelsdjur, både för att se hur den ska se ut (utställning) och hur öppen den är för att ta emot träning i olika former (lydnad, viltspår, agility, apportering, bruks med mera).

Några bra-att-ha-meriter
En titel säger givetvis inte allt om en hund. Men en hund som är meriterad har i alla fall visat att den klarar av vissa krav.

Viktigast av allt hundens mentalitet
En retriever förväntas ha en stabil mentalitet. Enligt rasstandarden ska den vara följsam, vänlig, intelligent, ha stor arbetslust och utstråla självförtroende.

Utställningsmerit – Certifikat Kvalitet (CK)
CK på utställning ger en indikation om att hundens konstruktion väl motsvarar rasstandarden. Hunden behöver inte vara champion för att vara av välbyggd.

Lydnadsmerit
En hund som har ett lydnadsdiplom har i regel en välutvecklad hjärna, är kontaktig och följsam vilket kännetecknar en retriever.

Viltspårsmerit
En hund som har godkänt i anlagsklass i viltspår är också en bra merit.

Jaktmerit
En hund behöver inte vara jaktchampion för att vara duktig med apportering. Det handlar ofta om hundägarens tid och ambition. En hund med ett 3dje pris på officiellt jaktprov är ofta en duktig hund med både arbetskapacitet motor och apporteringsförmåga.

Mentalbeskrivning Hund (MH)
MH används för att få en bild av hundens mentalitet.

Mentalbeskrivningen beskriver egenskaper såsom hanterbarhet, samarbete, lek- och kamplust, förföljande, bytesintresse, gripande, hot, nyfikenhet, rädsla, och skottfasthet.

Mentalbeskrivningen utförs på särskilda banor som ser likadana ut över hela landet. Banan består av tio stationer s.k. moment och inom varje moment beskrivs flera olika beteenden som t ex rädsla, nyfikenhet, lek.

Det är viktigt att känna till att det handlar om en beskrivning. Hundens beteende på banan denna dag beskrivs och dokumenteras. Hunden blir således inte godkänd eller underkänd på en mentalbeskrivning, inte heller får hunden något betyg.